FRONTIDA FLEX TRAININGEN

FRONTIDA TRAININGEN

Frontida Flex wil graag zijn steentje bijdragen en de professionaliteit in de zorg en hulpverlening vergroten .Wij hebben een breed scala aan trainingen die gegeven worden door onze professionals.
De ervaring leert ons dat een training blijft hangen wanneer deze op de juiste manier en op de juiste plaats wordt gegeven .

Wij trainen:

  • De-escalerend werken

  • Weerbaarheidstraining voor professionals/jongeren

  • ART (agressie regulatie training)

  • Rots en water

  • Competentie model

  • Basis training LVG